Responsive image
Responsive image

ERPA
International Congresses on Education 2018

Istanbul/Turkey   28 June-1 July 2018

ACCEPTED PROCEEDINGS


Lisansüstü Öğrencilerin Çevrimiçi Ortamlarda Topluluk Hissi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

   Yasin Üngören, Mehmet Barış Horzum, Furkan Aydın


Üniversite Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Kaygı ve Tutumları: Türkiye ve İspanya Karşılaştırması

   Mithat Takunyacı, Özkan Ergene


The Effects of Social Media on Success in Teaching a Foreign Language

   Sibel Ergün Elverici, Şirin Karadeniz


Düzenli Spor Yapan ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerin Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliğinin Bazı Değişkenlere Göre Araştırılması

   Zekiye Özkan, Ersin Arslan


Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

   Ersin Arslan, Zekiye Özkan


Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Antibiyotik Direncini Açıklayabilme Durumlarının İncelenmesi

   Şenol Beşoluk, İsmail Önder, Eda Demirhan


A Comparative Study Between the System of Physıcal Education and Sports in Romania and Turkey

   Florentina-Camelia Medei, Kürşad Sertbaş


Perception of English Sounds by Javanese and Sundanese Learners of English

   Arum Perwitasari, Jurriaan Witteman, Marian Klamer, Niels O. Schiller


Amerika Ve Türkiyedeki Antrenörlük Ve Spor Yöneticiliği Öğrencilerinin Bölüm Tercihleri Ve Eğitim İle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Abd Bergen Communıty College Ve Esenyurt Üniversitesi Örneği)

   Aliye Menevşe, Emir Yapıcı


Otomotiv Tedarik Zincirinde Hizmet İçi Eğitimlerin Farklı Markalarda Karşılaştırılması

   Murat Menevşe


İstanbul’daki Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısı İle Farklı Mesleklere Yönelimlerinin İncelenmesi

   Mehmet Soyal, Mehmet Üren, Okan Kılıçkaya, Rüştü Şahin


Masa Tenisçilerde Çeviklik ve Görsel Reaksiyon Zamanı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

   Nuri Muhammet Çelik, Cengiz Taşkın


The Analysis of Preservice Math Teachers' Level of Understanding the Derivative Concept within the Context of APOS Theory

   Selin Urhan, Şenol Dost


Pre-Service Science Teachers’ Difficulties with Experiments in The Physics Laboratory

   Olga Gkioka


Engelli Bireyler İçin Destekli İstihdam Uzmanlığı E-Öğrenme Programının Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi

   Özcan Erkan Akgün, Selma Arıkan, Yeşim Güleç Aslan, Emine Ayyıldız, Beliz Canlı, Petia Grudeva, Zdenka Vltavsky, Antonio Silva Dıas, Fidan Özbey, Ahmet Cihan


BÖTE Bölümlerine Oyunlaştırma Eğitimi: Neden ve Nasıl?

   Esma Nur Özen, Elif Polat, Sinan Hopcan, Serhat Bahadır Kert


The Effect Of Urapidil on Intestinal Ischemia/Reperfusion Induced Acute Lung Injury

   Deniz Öztürk, Ayhan Tanyeli, Derya Güzel, Hüseyin Baylan, Elif Polat


Tekstil ve Moda Tasarımı Eğitiminde,Sektör-Ünivesite İşbirliği

   Şöhret Aktepe


Öğretmen Adaylarının 7. Sınıf Öğrencilerinin Denklemler Konusundaki Hata ve Kavram Yanılgılarına İlişkin Farkındalıkları

   Seval Deniz Kılıç


Ergenlik Dönemi Bireylerin Sosyal Görünüş Kaygıları ile Fiziksel Aktiviteye Yönelik Davranış Değişim Basamakları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

   Mehmet Gül, Hüseyin Fatih Küçükibiş, Bekir Şahin, Burhan Özkurt


Ergenlik Dönemi Bireylerin Fiziksel Aktiviteye Karşı Tutumları ile Benlik Saygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

   Hüseyin Fatih Küçükibiş, Mehmet Gül, Burhan Özkurt, Bekir Şahin


Ortaokul Bilişim Teknolojileri Dersinin Öğrenci Görüşleri ve Ders Etkinlikleri Bağlamında İncelenmesi

   Hasan Güner Berkant; Ayşe Bulut


Göçmen Çocukların Spor Yoluyla Topluma Kazandırılması

   Turgay Semih Yaşar, Nur Sena Şemşek, Oğuzhan Bilen, Fehmi Çalık, Adem Kaya


Life Kinetik Antrenmanının Okçuların Dikkat, El-Göz Koordinasyonu Ve Atış Performansına Etkisi

   Turgay Semih Yaşar, Malik Beyleroğlu, Muhsin Hazar, Özkan Işık


Sporda Irkçılık Ve Ayrımcılık Sorununun Spor Hukuku Acısından İncelenmesi

   Alptuğ Soyer, Yusuf Can


Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Cebir Karosu Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

   Büşra Çaylan, Çiğdem Haser


Examination of Preservice Science Teacher’s Evaluations About Argument Driven Inquiry and Demonstration Based Approaches in General Chemistry Laboratory Courses

   Doğan Doğan, Eylem Eroğlu Doğan


Boks Hakemleri Ring Algısı Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

   Merve Uca, Malik Beyleroğlu, Yusuf Can


Spor Örgütü Çalışanlarında Örgütsel Güven Algısının Bireysel Performans Üzerine Etkisi

   Zülbiye Kaçay, Arif Damar, Mustafa Yüksek, Fikret Soyer


Boks Sporcuları Ring Algısı Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

   Merve Uca, Malik Beyleroğlu, Yusuf Can


Sporda İnsan Haklarının Korunması Ve Türk Spor Hukuku Açısından İncelenmesi

   Yusuf Can, Mehmet Bayansalduz


Towards A More Contextual Approach For Analyzing Teachers’ Mathematical Questioning

   Ayşenur Yılmaz, Erdinç Çakıroğlu


Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Kadın Öğrencilerin Çelişik Duygulu Cinsiyetçilikleri Ve Cinsiyet

   Hakan Akdeniz, Ebru Mısırlıoğlu, Gülşah Sekban


İş Gören Performansının Belirleyicileri Olarak Örgütsel Güven ve Örgüt Kültürü: Spor-Fitness Sektöründe Bir Araştırma

   Fikret Soyer


Examining First-Aid Knowledge Level of Mothers Living in Rural Areas and Factors That Affect This

   Elif Dirimeşe, Nurten Taşdemir, Sevim Çelik, Mustafa Gümüş, Tevfik Cem Akalın


Mimari Eğitim ile Mimari Restorasyon Ön Lisans Programının Temel Noktaları ve Arasındaki İlişkileri

   Özlem Atalan


Futbolcuların Demografik Özellikleri Açısından Antrenörlerin Liderlik Tarzları Ve Örgütsel Özdeşleşme Üzerine Bir Araştırma

   Uğur Alemdar, Fikret Soyer


Öğretmen Adaylarının Kariyer Uyum Yeteneklerinin İncelenmesi

   Mehmet Boyacı


Kamu Diplomasisi Uygulamalarında MEB Yurtdışı Türk Okullarının Rolü: Veli Görüşleri

   Münevver Çetin, Bahar Doğan


Fen Bilgisi Öğretmen Adayları için Sosyobilimsel Konularda Pedagojik Alan Bilgisi Ölçme Aracı Geliştirme Çalışması

   Kadriye Bayram, Salih Ateş


Öğrencilerin Fen Okuryazarlığı Performansları ile İlişkili Faktörlerin Aşamalı Doğrusal Modelleme ile İncelenmesi: PISA 2015 Türkiye ve Singapur Karşılaştırması

   Betül Alatlı


Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumlarının Finansmanı ve Beşeri Sermaye Teorisi Bağlamında Değerlendirilmesi

   Hatice Ergin-Kocatürk


Investigation of The Metacognitive Awareness of Gifted and Talented Students in Terms of Various Variables

   Serap Emir, Esra Bayram


Görsel Sanatlar Alanı Öğrencilerinin Eleştirel Düşünce Becerisi Eğilimleri

   Betül Kavaş, Can Şahin


5-6 Yaş Grubu Çocuklar İçin Türkçe Yazılmış Resimli Çocuk Kitaplarında Değerler Analizi

   Mine Kazancı Gül, Mesude Atay


Pre-Servıie Science Teachers’ Views Towards Programming In Creating Their Own Technology-Based Teaching Environments

   Nilgün Günbaş, Nesli Kala


Kimya Kavramına İlişkin Lise Öğrencilerinin Algıları: Metaforik Bir Analiz

   Soner Mehmet Özdemir, Hatice Gül Özdemir


Bir Vakıf Üniversitesi Bünyesindeki Hazırlık Okulunda Görev Yapan Akademisyenlerin Zaman Hırsızlığı Tutumlarının İncelenmesi

   Elife Doğan Kılıç, Hüseyin Serin, Arzu Akkaya


Ucu Açık Sınavlarla Çoktan Seçmeli Test Sınavlarının Karşılaştırılması Test Sınavlarının Yazma Becerisine Etkisi

   Engin Ömeroğlu


Özel Okulda Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Güven Konusundaki Görüşleri

   Elife Doğan Kılıç, Yavuz Kamil Şevik


Ortaöğretim Kurumlarında Çalışan Yöneticilerin Siber Zorbalık Farkındalık Düzeyleri

   Hüseyin Serin


İşitme Engelliler İçin Müziği Renkler ile Duymak

   Gamze Sarmaşık, Hande Sarmaşık, Serpil Kılcıoğlu


Kadın ve Erkek Futbolcuların Sporcu Kimlik Algı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi( Kayseri İli Örneği )

   Yunus Berk, Mehmet Sarıkaya, Enes Beltekin, İhsan Kuyulu


Examples in Design Education: Inspiration or Fixation?

   Serkan Can Hatipoğlu, Dilek Yıldız


İş Yaşamında Yalnızlık: İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Örneği

   Elife Doğan Kılıç, Ecehan Ekşioğlu


Sınıf Öğretmenlerinin Birey- Örgüt Uyumu Konusundaki Görüşlerinin Cinsiyet ve Kıdeme Göre İncelenmesi

   Volkan Sarıboğa, Elife Doğan Kılıç, Hüseyin Serin


Üniveriste Öğrencilerini Sosyal Medya Bağımlılığı (Erciyes Üniversitesi Örneği)

   İhsan Kuyulu, Hakkı Ulucan, Gökmen Kılınçarslan, Enes Beltekin


Analysis of Science Teacher Candidates' Relation Between Scientific Creative Thinking Skills, Creative Problem Solving and Project Development Skills

   Sibel Demir Kaçan, Fatma Şahin


STEM Uygulamalarının Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Özerk Öğrenmelerine Etkisi

   Şule Elmalı, Muhammet Emin Mısır, İsmail Önder, Canan Laçin Şimşek


Öğretmenlerin İş Becerikliliği Konusundaki Görüşleri

   Elife Dogan Kılıç, Nayil Kılıç


Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının STEM Eğitimine Yönelik Metaforik Algıları

   Mehmet Nuri Gömleksiz, Sultan Yavuz


Metaphors Used by The Students at Kocaeli University Sports Sciences Faculty Regarding E-Sports Concept

   Elif Karagün, Müge Sarper Kahveci, İnanç Kahveci, Zekiye Dilay Ekiz


An Investigation on the Digital Addiction of the Students of Faculty of Sports of Kocaeli University

   Elif Karagün, Z.Dilay Ekiz, Müge Sarper Kahveci


The Effect of Kangoo Jumps On Dynamic Balance Ability and Strength in Badminton Players

   İnci Kesilmiş, Manolya Akın, Mehmet Melih Kesilmiş


Tarih Öğretiminde Arşiv Belgesi Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Derse Karşı Tutumlarına Etkisi

   Ayşe Seyhan


Aday Öğretmenlerin Yetiştirilmesinde Okul Yöneticilerinin Rolü

   Abdullah Balıkçı


Pedagojik Formasyon Sertifika Programının Öğretmenlik Mesleğine Hizmet Etme Düzeyinin Belirlenmesi

   Zekihan Hazar, Serkan Hazar, Narin Dilber Konuş, Arzu Mavi


Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Kimyaya Karşı Tutum, Motivasyon ve Öz Yeterlik Algıları

   Eylem Yalçınkaya Önder, Aylin Çam


Yaşlı Bireylerde Fiziksel Aktivite Seviyelerinin Eğitim Düzeyleri Açısından İncelenmesi

   Mehmet Sarıkaya, Metin Polat


Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Uygunluk Düzeylerinin Başarı Yönelimlerine Etkisinin İncelenmesi (Erciyes Üniversitesi Örneği)

   Gökmen Kılınçarslan, Hakkı Ulucan, Enes Beltekin, İhsan Kuyulu


Knowledge Status of X-Ray Department Managers of Istanbul Private Hospitals about Hospital Accreditation

   Nuran Akyurt


Turkish Adaptation of the The Adolescent Students’ Basic Psychological Needs at School Scale

   Sinem Özen, İlkay Demir


Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Spora Karşı Tutumlarının Yaşam Doyum Düzeylerine ve Psikolojik İyi Olma Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi (Erciyes Üniversitesi Örneği)

   Enes Beltekin, Hakkı Ulucan, İhsan Kuyulu, Gökmen Kılınçarslan


Kariyer Seçiminden Memnuniyet Ölçeğinin Faktör Yapısı ve Güvenirliği

   Mustafa Sürücü


Yaratıcı Düşünce Eğilimlerinin Oyun İçerisindeki Yansıması

   Merve Gemici Koşar, Aysun Gürol


Müzik Eğitiminde Kullanılacak Renkler ve Notaların İlişkisi

   Gamze Abur, Hande Sarmaşık


İmam Hatip Liseleri’nden İlahiyat Fakülteleri’ne Fıkıh Eğitimine Dair Nitel Bir Değerlendirme

   Samira Hasanova


Jimnastik Ve Fitness Egzersizlerinin 3-8 Yaş Arası Çocuklar Üzerindeki Etkisi

   Aykut Taşkın, Sevda Bağır, Onur Güneş


Farklı Kültürel Yapılardaki Ailelerde Yetişen Öğrencilerin Temel Demokratik Değerlerinin İncelenmesi

   Hüseyin Çalışkan, Murat Uluç, Korkmaz Afacan


Spor Bilimleri Fakültesine Merkezi Sistem ve Özel Yetenek Sınavı ile Alınan Öğrencilerin Spor Becerisi Öz Yeterlik Seviyelerinin Karşılaştırılması: Kocaeli Üniversitesi Örneği

   Rıza Erdal, Gözde Özyürek, Muhammed Akyıldız, Serap Çolak, Zekiye Başaran


Utilization of Flipped-classroom in Museum Education: A Study on Teacher Education

   Nihat Gürel Kahveci


Examınıng The 7th Grade Mathematics Curricula of Turkey and Bulgaria In a Comparative Manner

   Güler Çavuşoğlu


Hemşirelik Öğrencilerinin Üstbilişsel Okuma Stratejileri Farkındalık Düzeyleri Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

   Hürmüs Kuzgun, Funda Erol, Şefika Dilek Güven, Fatma Tanrıkulu, Yurdanur Dikmen


An Examination of Psychometric Properties of The Sensitivity Scale-Short Form

   Saide Umut Zeybek


Pre-Service Science Teachers’ Evaluations about Socio-Scientific Issues through Evidence-Based Thinking

   Benzegül Çelik, Harika Özge Arslan


Koftbol ve Basketbol Oyuncularında Sekiz Haftalık Kombine Antrenman Programının Anaerobik Güç Ve Bazı İzometrik Kuvvet Parametrelerine Etkisi

   Oğuzhan Yüksel, M.Said Erzeybek, Fatih Kaya


Egzersiz Yapan ve Yapmayan Erkeklerin Yaşam Doyumu ve Öz Yeterlik Düzeyleri

   Turhan Toros, Abdullah Düğenci, Murat Özmaden


Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Beşinci Sınıf Ders Kitaplarına İlişkin Görüşleri

   Emre Akın, Bahadır Demir


Okul Çapında Zenginleştirme Modeli’nin ögelerinden Zenginleştirme Atölyeleri (Enrichment Clusters) Yönteminin Uygulandığı Bir Fen Atölyesi Uygulamasının Ortaokul Öğrencileri Üzerindeki Etkinliklerinin İncelenmesi

   Adile Gülşah Saranlı, Kaan Zülfikar Deniz, Büşra Memiş


Two New Scales in the field of Couple and Marriage Counseling: The Inclusion of Other in the Self Scale and Turkish Self-Change in Romantic Relationships Scale

   Duygu Dincer, Halil Eksi, Arthur Aron


Pre-service Chemistry Teachers’ Beliefs about Effective Chemistry Teaching: A Longitudinal Case Study

   Yezdan Boz, Elif Selcan Kutucu, Betül Ekiz-Kıran


Effect of Role Models On Teenagers Course Choice Intentions

   Ersin Eskiler, Fatih H. Küçükibiş


Sekiz Haftalık Kombine Antrenman Programının Kadin ve Erkek Korfbol Oyuncularının Anaerobik Güç ve Izometrik Kuvvet Gelişimlerine Etkisi

   Mustafa Said Erzeybek, Oğuzhan Yüksel, Fatih Kaya


Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Deneyim ve Eleştirel Düşünme Becerisinin Hemşirelik Tanılarını Algılama Düzeyine Etkisi

   Bedriye Ak, Birgül Cerit, Nevin Çıtak Bilgin


Bir Vakıf Üniversitesinde Çalışan Akademik ve İdari Personelin Zaman Yönetimine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

   Murat Ozan Deniz, İlhan Toksöz


Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

   Dilek Karaman, Hürmüs Kuzgun, Fatma Tanrıkulu, Handenur Gündoğdu, Yurdanur Dikmen


Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşam Becerilerinin Bazı Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi

   Handenur Gündoğdu, Nasibe Yağmur Ziyai, Buse Yaren Bodur, Funda Erol, Fatma Tanrıkulu, Yurdanur Dikmen


Hemşirelik Öğrencilerinin Takım Çalışmasına Dayalı Öğrenme Yöntemine İlişkin Görüşleri

   Fatma Tanrıkulu, Nasibe Yağmur Ziyai, Funda Erol, Handenur Gündoğdu, Yurdanur Dikmen


Evaluating and Ranking the Barriers and Drivers of Green Human Resource Management in Higher Education Institutions Case Study of Hamedan University of Technology

   Abbas Khakpour, Nasrin Ghyasvand


Pre Service Science Teachers' Computational Thinking Experience of Teaching Socio-Scientific Issues: Digital Story Design

   Nurhan Öztürk, Esra Bozkurt Altan


Flexibility and Adaptıvıty of Using Representations on Patterns

   Tuğba Uygun, Pınar Güner


Üniversite Öğrencilerinin Yabancılaşma Düzeyleri İle Sosyal Destek Sistemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

   Funda Erol, Nasibe Yağmur Ziyai, Dilek Karaman, Fatma Tanrıkulu, Yurdanur Dikmen


Measuring Students’ Emotions in Science Courses: The Achievement Emotions Questionnaire- Science

   Filiz Bezci, Semra Sungur


Otizmli Çocuklarda Spor Liderliğinin Segmental Vücut Analizi Sonuçları Üzerine Etkisi

   Semih Çobanoğlu


The Main Approaches of Anarchitecture and Building Cuts

   Nihan Gürel-Ulusan


The Relationship Between the Mindful Attention Awareness, Subjective Well-Being and Psychological Needs Among Football Referees

   Recep Cengiz, Utku Işık, Tuba Kaya


Türkiye’de Annelerin Oyun Algıları ve Oyuna Katılımlarının İncelenmesi

   Leyla Ulus, Elif Yalçıntaş Sezgin, Ayşe Belgin Aksoy


The Effects of Music Education on Mathematical Performance

   Yoon Suh Song


An Improved Design of Low-Cost Wind Tunnel for Educational Purpose in Fluid Dynamics

   Sharul Sham Dol


Yetişkinlerin İnternet Kullanma Durumu ve Bazı Sosyo-Demografik Değişkenler ile İlişkisi

   Nevin Çıtak Bilgin, Makbule Tokur Kesgin, Bedriye Ak


Üniversiteye Hazırlanan Öğrencilerde Sosyal Görünüş Kaygısının Spor Yapan ve Yapmayan Açısından İncelenmesi

   Mesut Çolakoğlu, Zekiye Başaran


Temas İzolasyonlu Hastada Simülasyona Dayalı Eğitimin Öğrencilerin Özgüven ve Memnuniyetine Etkisi

   Çagla Karatas, Hilal Tuzer


Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin Serbest Zaman Algılanan Özgürlük Düzeylerini Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kocaeli Üniversitesi Örneği)

   Hakan Akdeniz, Yeşim Körmükçü, Gülşah Sekban, İrem Bostan


Strategy Flexibility in Solving Quadratic Equations

   Pınar Güner, Tuğba Uygun


U16 – U19 Yaş Gurubu Futbolcuların Psikolojik İyi Olma Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kocaeli İli Gebze İlçesi Örneği)

   Hakan Akdeniz, Özlem Keskin, Onur Kavi, Alimcan Kaya


Kamusal Yönetim Perspektifiyle Eğitim ve Etik

   İpek Özkal Sayan, Barış Övgün, Ozan Zengin


Probleme Dayalı STEM Eğitiminin Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algılarına Etkisinin Araştırılması

   İrfan Topsakal


Creative Thinking in Interior Architecture Education: Basic Design Courses

   Gülsüm Damla Aşkın


Üniversite Öğrencileri Arasında Akıllı Telefon Bağımlılığının İncelenmesi

   Yasemin Sanal, Omer Ozer


Determinants of General Chemistry Success of Engineering Students in PLTL and Traditional Classroom: State Anxiety and Test Anxiety

   Nuran Ece Eren-Sisman, Ceyhan Cigdemoglu, Ömer Geban


George Z. F. Bereday (Zygmunt Fijałkowski) and His Comparative Method in Educational Research

   Justyna Wojniak


An Exploratory Discussion About Educational Implication of Quran Miracle

   Seyeoung Chun, Sehee Park, Dogyung Sung


Shaping The Quality of Second Language Learning: Students' Perspective

   Irina Solodkova, Elena Grigorieva, Liliya Ismagilova


An Examination of the Relationship between High School Students’ Self-efficacy Perceptions Concerning Electromagnetism and Their Academic Success

   Sevim Bezen, Işıl Aykutlu, Celal Bayrak


How Can We Understand the Interaction of PCK Components of a Science Teacher?

   Burak Çaylak, Jale Çakıroğlu


The Desired Characteristics of the Conference Lecture Series in an Internal Medicine Residency Program

   Amir Kazory, Maryam Sattari


High School Graduates’ Perceptions of Online Studying: A Qualitatıve Study of Future Students Familiarity and Intentions for Online Studying

   Senka Borovac Zekan, Ivan Peronja, Ivone Zekan


The Study of Form Structuring Through Musical Rhythm Analogies for Architecture Students

   Andrei Racolța, Diana Giurea


Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Stresi Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

   Turan Çetinkaya, Delal Karademir


Türkiye’de Değişen Eğitim Gereksinimlerini Karşılayabilecek Öğretim Teknolojilerini Özümsemiş Öğretmen Yetiştirme Gerekliliği ve Öneriler

   Gamze Sarmaşık Abur


The Behaviour of Piled Raft Foundations at Different Configurations Under Static and Repetitive Loads

   Baki Bagriacik, Sefer Ercan Epsileli, Mustafa Belen, Emre Pinarci


The Attitudes of Physical Education Teachers Towards Multicultural Education and Individuals of Different Sexual Orientations

   Leyla Saraç, Burhan Parsak


Otizmli Çocuklara Uygulanan Bisiklet Eğitiminin Bisikleti Tanıma ve Binme Becerisine Etkisi

   Bircan Kavlak, Zekiye Başaran, Serap Çolak, Osman Arslan, Mecit Kılınç


Resimli Çocuk Kitaplarının Dil ve Anlatım Özellikleri Bakımından İncelenmesi

   Mehmet Özdemir, Tuğba Demirtaş Tolaman, Feride İdi Tulumcu


İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin İş Birliği Kavramına Yükledikleri Metaforların İncelenmesi

   Gönül Baştürk, Mustafa Bektaş


Subakromial Sıkışma Sendromu Olan Bireylerde Modifiye Germe Egzersizlerinin Posterior Omuz Gerginliğine, Omuz Ağrı Ve Disfonksiyonuna Etkisi

   Özge Tahran, Sevgi Sevi Yeşilyaprak


Investigation Of Primary School Teachers’ Perception Towards Values Education

   Hatice Vatansever Bayraktar, Necati Karakülçe


Müsabaka Öncesi Elit Yıldız Greko-Romen Güreşçilerin Özgüven Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

   İlimdar Yalçın, Cihan Ayhan, Abdullah Düğenci


Critical Thinking in Relation with Educational Technologies

   Ivanna Shubina, Atik Kulakli


Preservice Teachers’ Individual Innovativeness,Teaching-Learning Perceptions and Assessment of Constructivist Learning Environments

   Dilek Ilhan Fındıkoğlu, Mehmet Gurol


Structure and Material Usages Concerning Sustainability In Architectural Design Studio

   Ebru Alakavuk


Başörtüsüz Kadın Öğrencilerin ve Erkek Öğrencilerin Gözünden Başörtülü Kadın Öğrencilerin Eğitimsel ve Kültürel Deneyimleri

   Fatma Nevra Seggie, Nagehan Pakdamar Tüzgen, Humeyra Dincer


STEM Uygulamalarının Öğretmenlerin Öğretmen Öz yeterlilikleri Üzerine Etkisi

   Bekir Yıldırım, Emine Şahin


Hemşirelik Öğrencilerinde Yenilikçiliğin Önündeki Engeller: Niteliksel Çalışma

   Yasemin Yıldırım Usta, Şeyma Demir, Elif Gençer


The Determination of the Pain Beliefs of the Students at Akdeniz University Vocational School of Health Services

   Hatice Gül, Suat Erel


Empowering Civil Society Through Educating About Responsible Research and Innovation

   Marta Majorek, Marta du Vall


Media Labs as Examples of an Institution Enabling Common Work and Learning of People with Different Skills Over Projects Using Digital Tools and Data

   Marta du Vall, Marta Majorek


Investigation of University Students’ Awareness of Recreational Activities

   Nurullah Emir Ekinci, Çetin Özdilek


Development and Evaluation of Training Program for Empowering Nurses to Employ Health Literacy Strategies in Patient Education: An Application of Theory of Planned Behavior (TPB)

   Mahnoush Reisi, Gholamreza Sharifirad, Firouzeh Mostafavi, Homamodin Javadzade


Factors Predicting Physical Activity Related Energy Expenditure Among Overweight and Obese Middle-Aged Women Based On Social Cognitive Theory in Borazjan District, South of Iran

   Homamodin Javadzade, Leila Naami, Mahnoush Reisi


A General Education 4.0 Framework for Future Education Institutions

   Elif Dulger, Ercan Oztemel


Identifying Attitudes of Physical Education Teacher Candidates towards their Occupation

   Duygu Harmandar Demirel, Emrah Serdar, Mehmet Demirel


Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Hemşirelikte Lisans Programını Değerlendirme Durumları: Bir Pilot Çalışma

   Dilek Yılmaz, Fatma Düzgün, Derya Uzelli, Yurdanur Dikmen


Çoklu Regresyon ve Yol Analizi İle Aracılık Etkisinin Test Edilmesi Üzerine Bir Karşılaştırma

   Münevver Saatçioğlu, Özkan Saatçioğlu


Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine Karşı Görüşleri

   Fatih Kaplantaş, Şükrü Şahin, Hüseyin Çalışkan


Developing A Maritime Course On Human Reliability Assessment in Shipboard Operations Via Problem-Based Gaming Practices

   Metin Celik, Emre Akyuz, Kadir Cicek


Öğretmenlerin Öğretme-Öğrenme Anlayışları ve Pedagojik Yeterlik Algıları: İlişkisel Bir Araştırma

   Cihad Şentürk, Gülçin Zeybek


Analysing a Few Variables About Burnout Level of Teachers in Private and State Institution of Education

   İbrahim Dalbudak, Şıh Mehmet Yiğit, Müşerref Demir


An Examination of Pre-Service Special Education Teachers’ Opinions on Science and Art Centers

   Gamze Akkaya, Pelin Ertekin


Analysis of the Departments of Interior Architecture and Educational Programs in Turkey

   Serpil Özker


Simulation-Based First Aid Training of Students of Health Sciences

   Brigita Marc, Eva Dolenc, Damjan Slabe


Using Two-Phase Stratified Sampling Design to Assess the Effect of Nonresponse in Student Satisfaction Survey of Qatar University

   Mahmood Ahmed Hasan, Mohammad Salehi


How the Seventh Grade Students Visualize Atomic Structure and Models

   Rüveyda Yavuz, Funda Savaşcı Açıkalın


Font Games in Typography Education: Typewar

   Hatice Öz Pektaş


Exploration of Climate Change in Architectural Design Studio

   Eray Bozkurt


Ergenler İçin Kapsamlı Bilinçli Farkındalık Deneyimleri Envanterinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

   Beyza Kırca, Halil Ekşi


English Language Teaching for Students of Management of Travel and Tourism

   Jaroslav Kacetl


Yunus Emre ve Mevlana'da Dil Felsefesi Üzerine Bir Değerlendirme

   Esra Karabacak, Aslı Piro


Are Organizational Culture and Grit Influence Organizational Citizenship Behavior in Educational Institution?

   Munawaroh, Adiel K Wibowo


Beden Eğitimi Dersinde Öğrencilerin Değer Yönelimine İlişkin İncelenmesi (Sultanbeyli/İstanbul)

   Ufuk Dilekçi, Baybars Recep Eynur, Evrim Böyükelhan


Zümre Öğretmenler Kurulu (ZÖK) Toplantılarına ve E-Müfredata İlişkin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri

   Yusuf Yıldırım, Güneş Kılınç, Hüseyin Çalışkan


İlkokul 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Çokkültürlü Eğitim Bağlamında İncelenmesi

   Hazal Aktay


Eğitsel Oyun Oynatma Öz Yeterlilik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

   Mustafa Altınkök, Atike Yılmaz, Mehmet Güllü


15-16 Yaş Kadın Lise Öğrencilerinin Statik ve Dinamik Dengelerinin Değerlendirilmesi ve Vücut Yağı İle İlişkisi

   İpek Eroğlu Kolayiş, Pervin Arol


Effect of Scenario-Based Simulation Method on Self-Efficacy Perception Levels of Students

   Esra Akın Korhan, Ayşe Akbıyık, Merve Kırşan, Emre Namık, Derya Uzelli Yılmaz, Burcu Ceylan, Yasemin Tokem


Ergenlerde, Duygu Yönetim Becerileri, Algılanan Sosyal Yeterlilik, Arkadaşlık Kalitesi ve Sosyal Dışlanma ile Aitlik İhtiyacının İncelenmesi

   Meral (Sert) Ağır


Determination of the Statistical Literacy Differences between Mathematics and Science Teachers

   Didem Akyüz, Melike Dila Karataş


Tevfik Fikret ve Kıbrıs’ın İlk Türk Öykü Yazarı Ahmet Tevfik’in Eserlerinde Hayal-Hakikat Çatışması ve Melankoli Temalarının Karşılaştırılması

   Şevket Öznur


Fiziksel Aktivite Tutumunun Akıllı Telefon Bağımlılığı Üzerine Etkisi

   Cihan Ayhan, İlimdar Yalçın, Adem Kaya, Fikret Soyer


Hikâyenin Resimleştirilmesi ve Resmin de Hikâyeleştirilmesine Yönelik Bir Karşılaştırma

   Selma Korkmaz


A Comparative Study Regarding Secondary School Students’ Satisfaction Degree Regarding the Physical Education Class in Romanian and In Turkey

   Iconomescu Teodora-Mihaela, Mindrescu Veronica, Popovici Ileana-Monica


Identity Development of Novice Teachers of Mathematics: A Longitudinal Study

   Hatice Akkoç, Seyfettin Alan, Sibel Yeşildere-İmre


Factors Affecting Turkish Pre-service Elementary School Teachers' Referral Decisions

   Omer Erdimez


Lise Öğrencilerinin Akademik Güdülenme İle Beden Eğitimi Dersine Olan Tutumlarının İncelenmesi

   N.Şeyma Şar, M.Çağrı Çetin, Mustafa Koç, Fikret Soyer


Pre-Service Special Education Teachers’ Metaphorical Perceptions of Gifted Students, Science and Art Center and Teachers

   Pelin Ertekin, Gamze Akkaya


Yabancı Dil Öğretmeni Adaylarında Dilsel Yetkinliğin Çeşitli Değişkenlere Bağlı İncelenmesi

   Aysel Deregözü, Feruzan Gündoğar


Examining Middle School Students’ Conception About Engineering Using Draw an Engineer Test (DAET)

   Ayşegül Karakaya, Gamze Gül Ertuğrul


Hentbolcularda Algılanan Liderlik Davranışının Yaş ve Deneyim Açısından İncelenmesi

   Turhan Toros, Yunus Özel, İlteriş Kaan Gevişen


Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Derslerindeki Deneyimleri Bağlamında Değişim ve Sürekliliğe İlişkin Değerlendirmeleri: Misafirperverlik Örneği

   Hülya Çelik, Halil Karadeniz, Emrah Cabul


The Effects of Peer-Assisted Learning on Pre-Service Science Teachers’ Perceptions of Knowledge and Skills in Teaching

   Burçin Acar Şeşen, Ayfer Mutlu


Ortaokul Öğrencilerinin Dinamik Geometri Ortamında Varsayımda Bulunma Süreci

   Toyly Bozjanov, Nuray Çalışkan Dedeoğlu


Farklı Spor Kulüplerinde Düzenli Fiziksel Aktivite Yapan Down Sendromlu Bireylerin Ailelerinin Yaşam Memnuniyeti ve Sürekli Kaygı Durumları

   Mehmet Ilkım, Murat Kaldırımcı


Rekreasyonel Aktivitelerin Şizofren Hastaları Üzerine Etkisinin Araştırılması

   Yazgı Erdoğan, Faruk Yamaner, Emrah Karadere


Sınıf Öğretmeni ve İlkokul Velilerinin “Veli” Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi

   Mustafa Bektaş, Gamze Coşgun


Takım ve Bireysel Spor yapan Üniversite Öğrencilerinin Öfke İfade Tarzı Düzeylerinin İncelenmesi

   İbrahim Şahin, Tuncay Öcal, Rıfat Demir, Haluk Süel, Erşan Aslan


Assessment of Problem Solving Proficiencies with Self-Efficacy Perceptions of Students of International University of Cyprus School of Health Sciences Faculty

   S.Yaprak Cetin, Suat Erel, Ozge Ozalp


Middle School Students’ Conceptual Understanding of Earthquakes

   Funda Savaşcı-Açıkalın, Döne Toprak-Dereli


Pre-Service Teachers’ Views Toward Using Gamification Tools in Education

   Sevda Küçük, Zeynep Turan


Ekorekreasyona Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

   Tebessüm Ayyıldız Durhan, Beyza Merve Akgül, Suat Karaküçük


Matematik Öğretmen Adayları İle STEM Etkinlik Örneği: Köprü Yapımı

   Emine Çil, Meryem Görecek Baybars


Multiple Representations of Fractions in Mathematics Textbooks of Turkey, Australia and Singapore

   İbrahim Kepceoğlu, Fadime Ulusoy, Lutfi İncikabı


Basketbolcuların Durumluk Kaygı Düzeylerinin Cinsiyet, Yaş ve Deneyim Açısından İncelenmesi

   Turhan Toros, Nursena Şemşek


Environment from a Different Perspective: Analysing the Environmental Problem Awareness of Undergraduates

   Sinem Dinçol Özgür, Lütfiye Varoğlu, Ayhan Yılmaz


Implementing a CBI Program by Employing Course Materials Developed by Teachers in Accordance with the Academic Disciplines of Students

   Özlem Salı, Ali Işık


Evaluation of The English Course Books: Young and Beginner

   Gül Mollahamzaoğlu , Süleyman Ünal


İlkokul Öğrencileri İle Beceri Temelli Eleştirel Düşünme Öğretimine Dair Bir Çalışma

   Demet Arı, M.Sencer Bulut Özsezer, Kamuran Tarım


Duygusal Zekanın Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Örneği

   Sibel Özafşarlıoğlu Sakallı, Edip Örücü, Burcu Tözüm


Evsel Katı Atıkların Açık Hava Rekreasyon Alanlarına Etkileri

   Fırat Coşkun, Sevda Bağır


Okul Öncesi Eğitim Programının STEM/FeTeMM Yaklaşımı Açısından İncelenmesi

   Sezen Tofur, Yusuf Gökkaya


The Affect of Tactical Gaming Approach in Mini Volleybol Teaching

   Murat Karakaya, Mehmet Sezen


Learner Autonomy in Modern Higher Education

   Aleksey S. Danilenko, Irina F. Kosmidis, Victoria A. Shershneva, Yulia V. Vainshtein


Geleneksel Türk Okçuluğuna Genel Bakış

   Serkan Necati Metin, Fikret Ramazanoğlu, Mehmet Dalkılıç, İbrahim Dalbudak


Gifted Students’ Engagement in Science Classes

   Fatma Melike Uçar, Semra Sungur


Developing and Implementing Listening and Speaking Tests for High School Learners in Turkey

   Süleyman Ünal,Gül Mollahamzaoğlu


Examination of The Preservice Chemistry Teachers' Understanding of Periodic Table Concepts

   Şenol Şen


Üniversite Öğrencilerinin Üstbilişsel Becerilerinin Benlik Kurgusu Tarafından Yordanması

   Bahadır Özcan, Tahsin Fırat


Evaluating The Open Admission Practice in Vocational Colleges (Kırklareli University Case)

   Işıl Tüzün Arpacıoğlu, Fatma Oya Aktaş, Ertuğ Can


Ethical Issues in Clinical Teaching in Nursing: A Systematic Review

   Merve Kırşan, Esra Akın Korhan


The Effectiveness of Classroom Assessment Techniques in Optimizing EFL Learners’ Achievements at Tertiary Level

   Zouleykha Belabbes


Futbol Hakemlerinin Karar Verme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Marmara Bölgesi Örneği

   Fehmi Çalık, İlimdar Yalçın, Kenan Kalmaz, İlayda Çetiner, İrem Koç


Karar Verme Becerisinin Kritik Durumlar Bağlamında İncelenmesi

   Fatma Nur Aktaş, E. Selcen Yakıcı-Topbaş, Yüksel Dede


Üniversite Öğrencilerinin Çocukluk Deneyimleri ile Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

   Füsun Yıldızbaş, Hande Usbaş, Cansu Furuncu


Sporda Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Ve Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna Bağlı Spor Kulüplerinde Bir Uygulama

   Ayşe Demir, Kürşad Sertbaş


Beden Eğitimi Dersinde Öğrencilerin Değer Yönelimine İlişkin İncelenmesi (Kütahya Örneği)

   Evrim Böyükelhan, Baybars Recep Eynur, Ufuk Dilekçi


Investigating Career Guidance Needs of Middle School Students

   Süleyman Balcı


Examination of Seventh Grade Students' Scientific Literacy Self-Efficacy Beliefs in Terms of Some Variables

   Feride Şahin, Salih Ateş


Matematik Öğretmeni Adaylarının Ders İmecesi Yöntemiyle Ölçme-Değerlendirme Bilgilerinin Gelişiminin İncelenmesi

   Yasin Soylu, Meltem Koçak, Fatih Hayat


Okul Öncesi Öğretmenlerin Çok Kültürlü Yeterlilik Algılarının Belirlenmesi ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

   Füsun Yıldızbaş, Hande Usbaş, Hayriye Yıldız


Aday Öğretmenlerin Fiziksel Aktivite Düzeyi, Boş Zaman Motivasyonu ve Yaşam Kalitesi İlişkisi

   Hüseyin Gümüş, Özkan Işık


Health Education and Teaching Innovation at the University: Experience with Students of Social Sciences

   Encarnación Pedrero-García


Current Status and Prospects for E-learning Management in the Promotion of Distance Education in Saudi Arabia

   Norah Sultan Alshahrani, Abdul Khader Jilani Saudagar, Mona Awad Alkhattabi


İlköğretim Okullarında Spor Yapan Öğrencilere Yönelik Ailelerin Beklentileri, Çocuklarda Gözlenen Davranış Değişimleri Ve Spora Katılımın Önündeki Engellerin Araştırılması

   İrfan Tunahan Ünlü, Emin Süel, Yusuf Soylu


First, Second, Third and Fourth Grade ELT Students’ Perceptions of Motivation on English Language Learning: A State University Sample

   Orhan Kocaman


Olimpiyat Şampiyonu Türkiye İşitme Engelli A Milli Erkek Hentbol Takımının Fiziksel Ve Fizyolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

   Serdar Eler, Nebahat Eler, Yasin Yüzbaşıoğlu


Determining Secondary School Students’ Interest in Mathematics

   Özgür Şen, Zeynep Koyunlu Ünlü


Relationship Between Transformational and Transactional Management with Managing Intellectual Capital

   Ali Rezaeisharif, Masoud Moradi


Farklı Orta öğretim Programlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin Tutumları

   Demet Büyükdemir, Fikret Soyer Çağlar Türkoğlu


Cross Fit Antrenmanların Bazı Motor Beceriler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

   Milaim Berisha, Murat Çilli


Marmara Bölgesindeki İzci Liderlerinin İzcilik Faaliyetlerine Katılım Nedenleri ve Motivasyonel Faktörlerin Analizi

   Özge İlhan, Fikret Soyer


In-Service Primary Teachers’ Noticing Skills: The Case of Subtraction

   Reyhan Tekin Sitrava, Mine Işıksal Bostan, Seçil Yemen Karpuzcu


Investigation of Relations of Hypothesis-Creative Reasoning and Self-Learning Skills at Physics Toys Instruction

   Senem Temur, Yavuz Acar, Hilal Çağap, Elif İnce


Improving Listening Comprehension by Teaching Metacognitive Strategies

   Aydan Irgatoğlu


Physics Toys Effects on Hypothesis-Creative Reasoning Skills of Preservice Science Teachers

   Yavuz Acar, Hilal Çağap, Senem Temur, Elif İnce


Denklem ve Eşitlik Konusunda Öğretmenlerin Pedagojik Alan Bilgilerinin Öğrenci Bileşeni Açısından Değerlendirilmesi

   Hülya Sert Çelik, Ercan Masal


Creating Awareness of Acknowledging Common Cultural Properties in Divided Communities and the Role of Art Education Programs Turkish Republic of Northern Cyprus and Cyprus

   Fatma Miralay


The Effect of Organizational Culture and Physical Work Environment Towards Company Performance

   Noni Oktiana Setiowati


Ortaokul Öğrencilerinin CoRT Düşünme Araçlarını Kullanmalarının İncelenmesi

   Nilüfer Demirci Sayğı, Fatma Şahin


Evaluation of Youth Projects Offered by Youth and Sports Ministry for Young People

   Cumaali Yavuz


Özel Yetenekli Öğrencilerin Aileleri İçin Psikoeğitimsel Temelli Aile Eğitim Programı

   Nüket Afat


Özel Yetenekli Ortaokul Öğrencilerinde Okul Tükenmişliğinin Değerlendirilmesi

   Zeynep Demirel, Nüket Afat


The Reasons of Using the Native Language in The Process of Foreign Language Learning (English) Of Secondary School Students In Kazakhstan (Sample of Astana Middle Schools)

   Lyazzat Beisenbayeva


E-Reading and New Media Ecology in Frame of the New Educational Paradigms

   Dobrinka Peicheva; Valentina Milenkova; Lilia Raycheva


Ectopic Pregnancy Simulation Scenerio for Approaching Acute Abdominal Pain; A Teaching module for Medical Students

   Filiz Bilir


Access for Quality Education among Indigenous in Malaysia

   Yin Yee Tham


Some Variables Predicting Participation of Disabled Children in Recreational Activities

   Barış Karaoğlu, Mehmet Behzat Turan, Kenan Koç


Ortaokul, Lise ve Önlisans Öğrencilerinin İnternet Bağımlılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Kahramanmaraş İli Örneği

   Furkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Fatih Şişik


Integration of Peace and Inter- Cultural Skills in School Curriculum: Need and Opportunities

   Munazza Ambreen, Muhammad Tanveer Afzal


Effects On Schoolchildren's Social Skills Through a TPSR Model-Based Programme in Physical Education

   Pablo Pozo, Raquel Pérez-Ordás, Alberto Grao-Cruces


7. Sınıf Öğrencileri Farklı Türdeki Geometrik Şekillerin Bazı Yüzdeliklerini Çizebiliyorlar Mı?

   Emrullah Erdem, Burçin Gökkurt Özdemir, Yasin Soylu


Determinants of Unemployment in Less Developed Countries

   Asma Riaz, Fareeha Zafar


Jigsaw Portfolios- Based Writing Courses for Self-Regulated Learning

   Boudjellal Rihame


The Role of Experiential Avoidance and Mindfulness on Self-Esteem Levels of METU Students

   Mustafa Alperen Kurşuncu, Ayşe Ulu Yalçınkaya, Ayhan Demir, Ayçin Demir


Evaluation of Blended Teaching

   Salvador Ponce Ceballos, Yessica Espinoza Diaz, Issac Aviña Camacho


Basic Human Values and Students’ Motivations on the use of Online Social Networks

   Adel Bessadok


The Effect of Laboratory Works in Teaching and Learning of Physics in Secondary Schools

   Hanene Bensouyad


Fen Bilgisi Öğrencilerinin Elementler ve Periyodik Cetvelde Yer Aldığı Gruplar Konusundaki Hazırbulunuşluklarının Sözcük Avı Bulmacası ile Belirlenmesi

   Dilek Çelikler, Nisa Yenikalaycı, Zeynep Aksan


Safety & Risk Management in Outdoor Activities

   Muhammet Eyup Uzuner, Kursad Sertbaş


Use of a Teaching Program with Comic Books to Enhance Information Literacy Skills Following the Big6TM Standards for Grade Four Students

   Baiyok Klaysin, Jaemjan Sriarunrasmee, Wawta Techataweewan


The Roles of Teachers in Promoting Self-Regulated Learning

   Mine Çekin


Middle School Students’ Mental Models of the Water Cycle

   Sinem Demirci


Türkiye’de Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Değerlendirmesine Yönelik Yapılan Araştırmaların İncelenmesi (2005-2017)

   Büşra Can, Burcu Sezginsoy Şeker


Psychometric Properties of the Spanish Version of the Situational Motivation Scale (SIMS) in Physical Education Lessons

   Alberto Grao-Cruces, David Blanco-Luengo, Alberto Nuviala, David Sánchez-Oliva


Application of Continuous Self-Evaluation at The University Level as A Proposal of Educative Improvement

   Concepcion Torres Begines, Juan Lucas Onieva Lopez


Definition and Characteristics of Library 4.0 in Thailand: A Qualitative Interview Approach

   Mattana Boonpraseart, Waraporn Viyanon, Wawta Techataweewan


The Use of Inquiry-Based Instruction in Teaching Science for Elementary Students in Both Public and SEN Schools

   Manal Aldaihani


A Comparative Analysis of Ratio and Proportion Problems in Libyan and Turkish Mathematics Textbooks

   Awatef Ahmed KH Elazzabi, Ahmet Kaçar


Technology Teachers’ Dispositions Toward Critical Thinking

   Willem Rauscher


Examining Sources of Stress and Coping Strategies Among Malaysian Female Basketball Athletes

   Ong Tah Fatt, Toh Ke Hui


Study Regarding the Use of Movement Games in Order to Improve Coordination Abilities in Primary School Pupils

   Laurentiu-Gabriel Talaghir, Evgeny Cherepov


Pedagogical Innovations On Teaching Efficiency of Financial Markets

   A. Can Inci


İç Enerji Konusunda Bilişsel Yük Kuramına Göre Geliştirilen Öğretim Tasarımının Uzman Ve Uzman Olmayan Öğrencilerin Hatırlama Ve Transfer Düzeyindeki Öğrenmelerine Etkisi

   Nesli Kala, Alipaşa Ayas


Okul Öncesi Eğitimi Alan Öğrencilerin Okul Olgunluğu Düzeylerinin İncelenmesi

   Nezahat Güzel, Melike Özyurt


Optimization Learning Path in E-Learning System

   Rachid Elouahbi, Imane Kamsa, Mohamed Zouhri


High School Students' Metaphorical Perception about The concept of Physics

   Ümmü Gülsüm Durukan, Günay Paliç-Şadoğlu


The Pedagogical Guidelines for the Elaboration of Virtual Learning Objects

   Fanny Margarita Lopez Valek


Platon’un Üç Parçalı Ruh Anlayışı Üzerinden Eğitimdeki Sınıfsal Farklılıklar ve Günümüze Yansımaları

   Fatma Hürrem Sünney


Fitness Merkezi Müşterilerinin Hizmet Kalitesine Yönelik Beklentilerinin Değerlendirilmesi

   Selami Uçar, Serap Çolak, Umut Dolu


Good Practices in School to Educate Critical Citizens. The Youth Parliament Programme from The Perspective of Secondary School Teachers in Training

   Olga Moreno-Fernández, María Puig-Gutiérrez, José González-Monteagudo


Problems Implementing 5E Instructional Model : An Action Research

   Şule Bayraktar


Öğretmen Adaylarının Kişilik Yapılarına Göre Akademik Branş Memnuniyetleri ve Öğretmenliğe Hazır Olma Durumları

   Duygu Gür Erdoğan, Demet Zafer Güneş, Gülden Kaya Uyanık


Eğitimde Bilgi ve Bilişsel Yapıların Yapısökümü: Açık Kaynak Sınav Uygulaması Örneği

   Alaettin Işeri


Fen Bilimleri Dersi Müfredatında Yer Alan Kimya Deneyleri Hakkında Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi

   Esat Günay, Salih Ökten


Adaptation Algorithms of Mathematical Educational Content in E-Learning Courses

   Yulia Vainshtein, Victoria Shershneva, Roman Esin, Gennady Tsibulsky, Konctantin Safonov


Resolving the Conundrum of Superior Performers in Organizations: Competency Profiling Using the Application of the Rasch Measurement Model

   Nornazira Suhairom, Nur Husna Abd Wahid, Rafeizah Zulkifli, Ahmad Nabil Md Nasir


A Literature Review of Access Barriers and Experiences of Students with Disabilities in Higher Education

   Safa Mohammad Alali


Occupational Anxiety Levels of Pre-service Teachers: A Study According to Some Demographic Variables

   Merve Gerçek


Sınıftaki Örtük Programın Değer Eğitimindeki Rolüne İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

   Mediha Sarı, Seray Doğru Oral


İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Oyunları Matematiksel Kazanımlarla İlişkilendirme Süreçleri

   Ayşe Zeynep Azak, Emine Nur Ünveren Bilgiç


Internet Based Electronics Distributed Control System Laboratory in Polytechnic Vocational Education

   Ekojono, Andriani Parastiwi, Cahya Rahmad, Anugrah Nur Rahmanto


Increasing Engineering Students Role as a Renewable Energy Agents Using Participatory Learning and Action

   Andriani Parastiwi, Hari Kurnia Safitri, Arif Prasetyo, Anugrah Nur Rahmanto


Öğretmen Gözünden Öğrenci Direncine Bakış: Görüşler, Stratejiler, Öneriler

   Emine Yıldız, Mediha Sarı


The Determination of the Effect of Educational Games On the Attitudes and Motivations of the Class Pre-Service Teachers Towards the Lessons

   Selin Külegel, Ünsal Umdu Topsakal


Implementing Interactive Information Technologies When Learning Integral Calculus in Teaching Further Mathematics

   Natalia Prokhorova, Ruslan Bazhenov, Nadezda Eyrikh, Tatiana Gorbunova, Yulia Shtepa


Don't Bother Your Pretty Little Head Otherwise You Can’t Enjoy Life

   İbrahim Demirci, Halil Ekşi


Eros and Education

   Falih Köksal, Nehir Cabi


Bağlamsal Öğrenme Ortamında Geogebra Yazılımı Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi Ve Öğrenci Görüşleri

   Pempe Usta, Ayşe Zeynep Azak, Emine Nur Ünveren Bilgiç


Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin İklim Değişikliğine Yönelik Geliştirdikleri Metaforlar

   Ebru Bakaç


The Importance of Foreign Language Instruction in the Current Multicultural World

   Alena Josefova


Effects of Eight Weeks Endurance Training on VEGF Response to an Exhaustive Aerobic Exercise in Overweight Inactive Men

   Roghayyeh Afroundeh, Arezo Khalili, Mohammad Reza Asad


Talent Management and Talent Development

   Renu Dalal, Mesut Akdere


The Effect of The Use of Educational Games in Science Lesson to The Students’ Attitude Toward the The Course:Wonder Science

   Hacer Efe , Ünsal Umdu Topsakal


The Conceptual Framework of Work Absorption Evaluation among Vocational Graduates at Sahiya Regency, Indonesia

   Luthfi Indana, Soenarto


Theoretical Validity of Student Worksheet Based on Problem Solving for Junior High School Student

   Vioni Kurnia Armus, Suyanta


Bolonya Süreci Temelinde Evrensel Tasarım İlkeleri Dersi

   Seçil Şatır, Ersin Polat, Zahide Nur Baykan, Meryem Sağlam, Büşra Dural, Esra Ünlütürk


Building and Comparison of Future Growth as an India-Centric Institution Against Worldwide Universities

   Arvindkumar Drave


Öğretmenlerin Algıladıkları Müdür Yönetim Tarzı ile Mesleki Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi

   Mediha Sarı, Emine Yıldız, Emre Canoğulları


Cigarette Smoking and School Culture: An Analysis of Smoking at a High School According to Different Variables

   Cem Gerçek


Development of Student's Initiative in Future Profession: The Lecturer’s Option of Interaction Based Training Forms Approach

   Dmitry Luchaninov, Ruslan Bazhenov, Natalia Bazhenova, Tatiana Gorbunova, Sergey Bogatenkov


Enhancing a Whole School Performance: The case of Basic Education in Oman

   Abdo Al Mekhlafi


Tenth Grade Mathematics Teachers’ Didactic Praxeologies Related to The Teaching of Functions Under the New Curriculum

   Mustafa Gok, Abdulkadir Erdogan


Öğretmen Adaylarının Bilimsel Bir Araştırma Tasarlayabilme Durumlarının Belirlenmesi

   Ayşe Nesibe Köklükaya, Ezgi Güven Yıldırım, Mustafa Aydoğdu, Mahmut Selvi


Digital Competences of Parents in The Matter of Electronic Threats

   Tomczyk Łukasz


Sosyal Anksiyete-Reddedilme Duyarlılığı ve Psikolojik Belirtilerin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi

   Mustafa Koç, Erol Uğur, Çağlar Hüseyin Çolak, Merve Nur Yolcu


The Predicting Factors of a Sustainable School Improvement in Oman

   Mohamed El Tahir Osman


İlköğretim Öğrencilerinin Kimya Algılarının Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesi

   Cem Büyükekşi, Zuhal Gerçek, Soner Yavuz


Perfectionism, Anxiety and Procrastination as Predictors of Academic Achievement: A Multi-Dimensional Perspective

   Uğur Akpur, Nihal Yurtseven


Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Proje Tabanlı Öğretim ile Probleme Dayalı Öğretim Yöntemi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi

   Soner Yavuz, Cem Büyükekşi


Fostering Learners’ Communicative Competence in an EFL Classroom through Culturally-Based Reading Texts

   Hadjadj Choayb


Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Girişimci Özelliklerinin Sanal Zorbalıkla Baş Etme Stratejileri Açısından İncelenmesi

   İsa Deveci, Furkan Aydın


Teachers of Secondary Education, Baccalaureate and Vocational Training as Democracy Coaches. Study of Their Conceptions During Their Initial Formation.

   Mario Ferreras-Listán, José Antonio Pineda-Alfonso, Elena Guichot-Muñoz


Developing of Game-based Edutainment Media to Improve Students’ Interest in Mathematics Learning

   Riska Ayu Ardani, Wahyu Setyaningrum


Think Aloud: A Useful Reading Technique to Mirror Successful Readers' Mental and Thought Processes

   Abdat- Hadjadj Yassamina


Students’ Understanding of Quantum Numbers: A Qualitative Study

   Senar Temel, Özgür Özcan


Improving Middle School Students’ Scientific Literacy through Science Writing Heuristic (SWH) Approach

   Mehmet Şen, Semra Sungur, Ceren Öztekin


The Effect of Using The Electronic Pen Reader in Improving The Skills of Listening and Memorizing The Holy Quran at The Fourth Grade Students.

   Mohammed Bader Alyousef


The Prediction of Students’ Academic Engagement Based on Academic Support (Friends Support, Father Support, Mother Support, Teacher Support)

   Ali Sheykholeslami


Learning Process Articulation Songs in Vocal Learning for Children Aged 7 Years Case Study Of All Mozart Music Course & Studio Kudus

   Lifara Aidlika Maudina


Affetme Esnekliği İle Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

   Mustafa Koç, Rana Demircioğlu, Melek Kabağaç, Ayşenur Coşkun


Investigating the Sources of Collective Efficacy in Group Work of Preservice Science Teachers

   Volkan Atasoy, Jale Cakiroglu


Psikolojik Belirtilerin Yordayıcısı Olarak Haz Erteleme Ve Boyun Eğme Davranışının İncelenmesi

   Elif Ak Yıldız, Özge Aydoğdu, Zeynep Bahadır, Tuncay Ayas


Öğretmenlerin Okullarındaki Yaşam Kalitesine İlişkin Algılarının İncelenmesi

   Emre Canoğulları, Mediha Sarı


Lucy’s Thoughts, Feelings, and Actions in C.S. Lewis’ Novel “The Lion,The Witch and the Wardrobe”

   Adi Irma Suryadi


Mathematical Critical Thinking Levels Based on Cooperator Temperament Sorter

   Wakhid Fitri Albar


Analysing The Mediating Role of the Interpersonal Model of Suicide (Thwarted Belongingness and Perceived Burdensomeness) in Relation Between Mattering and Suicide in Iranian Society

   Ahmadreza Kiani Chelmardi, Yasaman Jamshidian


Carbohydrate Ingestion After Eccentric Exercise Increases Inflammatory Response in Untrained Men

   Roghayyeh Afroundeh, Marefat Siahkouhian, Meysam Shahi


Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Öğretmenlerin Derslerde Kullandıkları Sözel Dönütlerin İncelenmesi

   Fatma Bölükbaş Kaya


Sustainable Development Strategies for Intercultural Business Communication

   Marcel Pikhart


Examining Turkish EFL Learners’ Use of Conjunctions: Their Merits and Limits in Persuasive Writing

   Meliha R. Simsek


How Technology Supports Argumentation Structures in The Geometry Context

   Özlem Erkek, Mine Işıksal Bostan


Sosyal Medya Bağımlılığını Yordayan Bazı Değişkenler

   Mehmet Bilgin, Caner Doğrusever


Adaptive Leadership Lost Circle of ELT Education: Can Entrepreneurship Education Be the Panacea?

   Shirzad Mansouri


Interrelationship between Personality and Discipline on the Choice of Feedback Model

   Chan Chang-Tik


The Quality of Publicly-Funded, Privately-Managed Infant Day Care Centres in Taiwan from Caregivers’ Perspectives

   Chia-Yin Hsieh


Vocabulary Learning Strategies and Gender Differences A Case Study of EFL LMD Algerian Students

   Rima Sadek


Teaching a Second Foreign Language in the Russian School

   Alfia Gazizova, Nailya Mingazova, Vitaly Subich


Perception of Students About the Use of Target Model of Motivation in Their Classrooms and Its Impact On Their Academic Achievement

   Marina Ilyas, Abid Hussain


Psikolojik Belirtilerin Yordayıcısı Olarak Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi

   Özge Akıncı, Seda Acer, Gökçenur Gödek, Mustafa Koç


Using of CAD Programs to Retrain Specialists Taking into Account Statistics of Labor Market

   Olga Ovtsarenko, Vitali Retsnoi


Migrant Teachers' Effectiveness in South Africa: School Principals' Views

   J.J.R. de Villiers


Effects of Test-Driven Educational Reform

   Linda Mabry


Anne Babaların Tutumları ile Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Duygu Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

   Zarife Seçer


The Effectiveness of Using Educational Games in Developing Palestinian Students’ Communication Skills and Vocabulary Retention

   Ibrahim Sabatin, Bayan Haddad


Designing The Identity and Rights Textbook of Women in Iran's Higher Education System

   Mahdi Jafari, Khodadad Mazdai


Effectiveness of Health Education: Exploring Health Educator’s Needs in Health Comprehensive Services Centers in Iran

   Babak Nemat Shahrbabaki, Arezoo Fallahi, Yadolah Zarezadeh, Masoumeh Hashemian, Roya Ghalvazi


A Fair Go for All Children in Australia: Perspectives on The 2018 ACU-TFA Project

   Johann le Roux


The Effect on Academic Success of the use of Robotic Modules in Teaching Science on Students

   Fatma Gülay Kırbaşlar , Mustafa Kuş, Filiz Avcı


Public Health Students' Perceptions of Factors Influencing Their Learning Activities in University: A Qualitative Study

   Arezoo Fallahi, Babak Nemat Shahrbabaki, Azra Allahveisi


Structured Critical Self-Reflection for Intercultural Leadership Development: Conceptual Development

   Louis Hickman, Mesut Akdere


Bilgisayar Destekli Eğitimin İlke, Amaç, Yarar ve Sınırlılıklar Açısından Değerlendirilmesi

   Mustafa Güçlü, Demet Azakoğlu


A Voyage in Time. History at The Museum: Educational Space for Dynamic Intervention

   Natividad Arias, Mónica Trabajo


Metin Türüne Uygun Okuma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Okuma Yöntem-Teknikleriyle Üstbilişsel Okuma Stratejilerini İlişkilendirme Çalışması

   Şükran Dilidüzgün, Zeynep Çetinkaya Edizer, Duygu Ak Başoğul, Melda Karagöz, Neslihan Yücelşen


Boksörlerde Aerobik ve Anaerobik Gücün Artırılmasında Training Mask Etkisinin İncelenmesi

   Malik Beyleroğlu, Seda Yalçın


Assessing the Environmental Literacy of University Students

   Hadi Veisi, Salah Mafakheri


Developing a Mathematical Clock (MATSAAT) and Investigating Its Effect on Mathematics Teaching

   Abdulkadir Tuna, Feyza Aliustaoğlu, A. Çağrı Biber, Güler Tuluk, Abdurrahman Ulaş, Mahiye Ulaş


Ortaöğretim Öğrencilerinin Aile İnternet Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

   Harika Selvi, Mehmet Barış Horzum, Yasin Üngören


Social Media, Social Presence and Students’ Attitudes

   Sibel Ergün Elverici


Zihinsel Engelli Bireyler ve Ailelerinin Spora Yönelmelerini Etkileyen Faktörler

   Zekiye Özkan, Mustafa Atli, Ersin Arslan, Sibel Atlı, Hilal Kılınç, Volkan Sert


Engellilere Yönelik Farkındalık Uygulamalarına Katılan ve Katılmayan Üniversite Öğrencilerin Engelli Bireylerin Eğitilmesine Yönelik Tutumlarının Araştırılması

   Ersin Arslan, Rasim Kale, Zekiye Özkan, Mustafa Atli, Fırat Altürk, Savaş Aydın, Süheyla Adıyaman


Besyo Öğrencilerinin Meslek Grupları Ve Çalışma Alanlarının Araştırılması (Esenyurt Üniversitesi Örneği)

   Aliye Menevşe, Mete Akyol


İşletmelerde Etkin Stok Yönetiminin Önemi Ve İşletmelere Sağlayacağı Yararlar ( Malatya Organize Sanayinde Bir Uygulama)

   Murat Menevşe, Mehmet Mustafa Yücel


Bir Futbol Klübünde Yapılan Video Analiz Sisteminin Sporcu Motivasyonuna Etkisi (Çengelköyspor Örneği)

   Rüştü Şahin, Osman Serhat İzan, Okan Kılıçkaya, Mehmet Soyal


Sample Activities in Teaching Functions Through ICT Support

   Selin Urhan, Gizem Kuh, İrem Günal, Selay Arkün Kocadere


Aday Öğretmenlerin Örüntülerin Genellenmesine İlişkin Öğrenci Farkındalıklarının İncelenmesi

   Seval Deniz Kılıç


Spor Lisesi Öğrencileri ve Diğer Lise Öğrencilerinin Benlik Saygıları İle Fiziksel Aktiviteye Yönelik Davranış Değişim Basamaklarının Karşılaştırılması

   Mehmet Gül, Hüseyin Fatih Küçükibiş


Spor Lisesi ve Diğer Lise Öğrencilerinin Fiziksel Aktiviteye Karşı Tutumlarının ve Yaşam Tatmin Düzeylerinin İncelenmesi

   Hüseyin Fatih Küçükibiş, Mehmet Gül


Bulmaca Temelli Öğrenme Yaklaşımının Ortaokul Öğrencilerinin İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarına ve İngilizce Öz Yeterlik İnançlarına Etkisi

   Hasan Güner Berkant, Özgür Kürşat Derer


Ulusal Ve Uluslararası Spor Hukuku Açısından Sporcu Haklarının İncelenmesi

   Yusuf Can, Alptuğ Soyer


Fen Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Temelli Sorgulayıcı Araştırma Yaklaşımına Dayalı Genel Biyoloji Laboratuvar Uygulamalarına İlişkin Değerlendirmeleri

   Eylem Eroğlu Doğan, Doğan Doğan


Boks Seyircileri Ring Algısı Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

   Merve Uca, Malik Beyleroğlu, Yusuf Can


Spor Örgütü Çalışanlarında Örgütsel Güven Algısının İşyeri Yılmazlığı Üzerine Etkisi

   Zülbiye Kaçay, Arif Damar, Fikret Soyer, Mustafa Yüksek


Boks Antrenörleri Ring Algısı Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

   Merve Uca, Malik Beyleroğlu, Yusuf Can


Sporda Çocuk Haklarının Korunması Ve Türk Spor Hukuku Açısından İncelenmesi

   Yusuf Can, Fatma Akkurt


Amatör Futbol Kulüplerinde Oynayan Futbolcuların Sürekli Öfke Tarzlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (İstanbul İli Pendik İlçesi Örneği)

   Hakan Akdeniz, Gülşah Sekban, Özlem Keskin, Okan Türedi


Sporda Sponsorluk Kavramı Çalışmalarının Kategorik Olarak İncelenmesi: Alanyazın Üzerine Bir Araştırma

   Hatice Özge Tunç, Fikret Soyer, Mustafa Yüksek


Dünya’da Mimarlık Eğitiminde, Sanatın ve Kültürel Mirası Korumanın Önemi

   Özlem Atalan


Türkiye’de Psikolojik Danışman Eğitimi ve Karşılaşılan Sorunlar: Güncel Bir Durum Değerlendirmesi

   Mehmet Boyacı


Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konulardaki Pedagojik Alan Bilgilerinin İçerik Temsil Formu ile İncelenmesi

   Kadriye Bayram, Salih Ateş


Türkiye’de Eğitim Yönetimi Doktora Programları Kapsamında Okutulan Derslerin Tematik Açıdan İncelenmesi

   Hatice Ergin-Kocatürk


Yükseköğretim Düzeyindeki Çocuk Edebiyatı Kitaplarına Yönelik Karşılaştırmalı Bir Çalışma

   Mine Kazancı Gül


Rekreatif Amaçlı Spor Merkezlerine Giden Bireylerin Stresle Başa Çıkma Düzeylerinin İncelenmesi (Kayseri İli Örneği)

   Yunus Berk, Hacı Murat Şahin, Mehmet Sarıkaya, İhsan Kuyulu, Enes Beltekin


Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Girişimcilik, Sosyal İstenirlilik ve Özgünlük Düzeylerinin İncelenmesi (Erciyes Üniversitesi Örneği)

   İhsan Kuyulu, Hakkı Ulucan, Enes Beltekin, Gökmen Kılınçarslan


The Impact of Scientific Creative Thinking Skills on Scientific Process Skills

   Sibel Demir Kaçan, Fatma Şahin


Determination of Dart Throwing Performance According to Laterality and Gender

   İnci Kesilmiş, Manolya Akın


Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Mesleki Gelişmeleri Takip Etme ve Uygulama Durumları

   Ayşe Seyhan, Yılmaz Geçit


Türk Eğitim Sisteminde Sosyal Etkinlik Anlayışı Üzerine Bir Değerlendirme

   Abdullah Balıkçı, Sezen Tofur


Kayseri İli Milli Eğitime Bağlı Ortaokul Öğrencilerinin Obezite Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi

   Mehmet Sarıkaya, Hakkı Ulucan, Hacı Murat Şahin, Yunus Berk


Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 1 – 4 Sınıf Öğrencilerinin Rekabet Etme Düzeylerinin İncelenmesi (Erciyes Üniversitesi Örneği)

   Gökmen Kılınçarslan, Hakkı Ulucan, İhsan Kuyulu, Enes Beltekin


Determination of the Communication Skills of University Students by Sociodemographic Features

   Nuran Akyurt


The Role of School Climate on Adolescent Students’ Basic Psychological Needs at School.

   Sinem Özen, İlkay Demir


Bayan Futbolcuların Hayal Etme Düzeylerinin Spora Özgü Başarı Motivasyonuna Etkisinin İncelenmesi

   Enes Beltekin, Hakkı Ulucan, Gökmen Kılınçarslan, İhsan Kuyulu


İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Motivasyon Düzeyleri İle Matematik Dersindeki Akademik Başarılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

   Erhan Yoldaş, Mustafa Sürücü, Hakkı Kontaş


Rekreatif Olarak Yapılan Step-Aerobik Ve Plates Egzersizinin Yaşam Kalitesi Üzerinde Etkisi

   Onur Güneş,Aykut Taşkın, İpek Eroğlu Kolayiş, Sevda Bagır


2017 İstanbul, Londra Ve Berlin Maratonlarının Organizasyon Yapılarının İncelenmesi

   Rıza Erdal, Ilgaz Yıldız, Akın Aslan, Zekiye Başaran, Serap Çolak


An examination of Visitors’ Thoughts for Museum of Education: A Visitor Study for Museum Education

   Nihat Gürel Kahveci


Examining the Pedagogical Formation Education Currıculum Content in Bulgarıa

   Güler Çavuşoğlu


Klinik Uygulamada Hasta Bakım Günlüğü Yazmanın Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerisine Etkisi

   Şefika Dilek Güven, Hürmüs Kuzgun, Aysun Çidem, Nilay Turaç, Kevser Özata, Şeyma Adıbelli, Türkan Ülker


Student Development of Model-Based Reasoning about Ecological Interactions in Modeling- Centered Local Socioscientific Issues Based Unit

   Benzegül Çelik, Mustafa Sami Topçu


Elit Haltercilerde Farklı Kuvvet Antrenman Protokollerinin Anaerobik Güce ve Vücut Kompozisyonuna Etkisi

   Kaan Nazım Nazik, Oğuzhan Yüksel


Plaj Voleybolu Sporcularında Hedef Yönelimleri, Motivasyonel İklim ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi

   Turhan Toros, Abdullah Düğenci, Murat Özmaden


Pre-service Chemistry Teachers’ Science-Technology-Engineering-Mathematics (STEM) Conceptions and Views on Implementation of STEM

   Elif Selcan Kutucu, Ayşegül Tarkın-Çelıkkıran, Betül Ekiz-Kıran, Sevgi Aydın-Günbatar


Üniversite Öğrencilerinin Bisiklet Sporuna Yönlendirilmesi: Sakarya Üniversitesi Örneği

   Ersin Eskiler, Furkan Yılmaz, Gökhan Çakmak


Ortaokul Öğrencilerinde Bilgisayar Bağımlılığının Fiziksel Sağlık Sorunlarına Etkisinin İncelenmesi

   Bedriye Ak, Makbule Tokur Kesgin, Songül Çağlar


Socio-scientific Issues and Decision Making: Investigation of the Decisions of Science Teachers on Nuclear Power Plants in Sinop

   Nurhan Öztürk, Esra Bozkurt Altan


Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öz-Düzenleme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

   Dilek Karaman, Funda Erol, Dilek Yılmaz, Nasibe Yağmur Ziyai, Yurdanur Dikmen


Effect of Documentary Films on Students’ Attitude toward Science

   Hasan Bircan, Semra Sungur, Filiz Bezci


Design of Self-sustaining Mariculture Farm on Offshore Rig

   Sharul Sham Dol


Hemşirelik Mezunlarının Mezuniyet Sonrası Profilleri

   Nevin Çıtak Bilgin, Birgül Cerit, Hacer Alpteker


Standart Hasta Uygulamasının Hemşirelik Öğrencileri Üzerine Etkisi: Basınç Yarasını Önleme

   Tuba Yılmazer, Hilal Tuzer, Bahar Inkaya, Melih Elcin


Kocaeli İlindeki Yüzücülerin Temel Psikolojik İhtiyaçlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (İzmit İlçe Örneği)

   Hakan Akdeniz, Özlem Keskin, Fatma Yeşim Körmükçü, Burak Varol


Middle School Students’ Metacognitive Strategies in Problem Solving

   Hatice Nur Erbay, Pınar Güner


Spor Bilimleri Fakültesine YGS Puan Türüyle ve Yetenek Sınavıyla Yerleşen Öğrencilerin Lider Yönelimleri ve Özgüven Davranışlarının İncelenmesi (Kocaeli Üniversitesi Örneği)

   Hakan Akdeniz, Gizem Nazlı Savtekin


Reliability and Validity of Classroom Observation On the Teaching Expertise in South Korea

   Seyeoung Chun, Sehee Park, Dogyung Sung


Differences Between Planning and Practicing Process of a Science Teacher's Pedagogical Content Knowledge

   Burak Çaylak, Jale Çakıroğlu


Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Mutluluk Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

   Turan Çetinkaya, Delal Karademir


Relationship Among Student Athletes’ Age, Experience, Athletic Identity, And Sexual Prejudice Levels

   Burhan Parsak, Leyla Saraç


Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Alışkanlıklarına Göre Yazma Kaygılarının Ve Yazılı Anlatım Özyeterliklerinin İncelenmesi

   Feride İdi Tulumcu


Examining Perceptions Of Primary School Teachers Towards Their Democratic Attitudes

   Hatice Vatansever Bayraktar, Necati Karakülçe


Threshold Approaches To Architectural Design Studio

   Ebru Alakavuk, Eray Bozkurt


Preservice Early Childhood Teachers’ Perceptions of Engineering

   Emine Şahin,Bekir Yildirim, Funda Savasci Acikalin


Hemşirelik Eğitiminde Kanıta Dayalı Uygulama Stratejileri: Kanıtların Eleştirel Değerlendirilmesi

   Yasemin Yıldırım Usta, Şeyma Demir, Songül Çağlar


Ortaokul Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ve Dijital Oyun Bağımlılıklarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

   Nurullah Emir Ekinci, İlimdar Yalçın, Cihan Ayhan


Identifying Occupational Anxiety levels of Teacher Candidates in Different Departments

   Duygu Harmandar Demirel, Emrah Serdar, Mehmet Demirel


Türkiye’deki 15 Yaş Grubu Öğrencilerin PISA Matematik Okuryazarlığı Alt Test Puanlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

   Özkan Saatçioğlu, Münevver Saatçioğlu,Ömer Demirci


Ortaokul Öğrencilerinin Seçmeli Ders Tercihlerine Etki Eden Faktörlerin Araştırılması

   Şükrü Şahin, Fatih Kaplantaş, Hüseyin Çalışkan


A Continuing Professional Development Program On Designated Person Ashore (DPA) Position in Ship Management Companies

   Emre Akyuz, Kadir Cicek, Metin Celik


Vermunt Öğrenme Stili Modeline Göre Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

   Gülçin Zeybek, Cihad Şentürk


Investigation of Participation in Sports of Internet Addiction Levels of Students in Department of Computer Technologies and Forestry at Atabey Vocational School (Isparta Example)

   İbrahim Dalbudak, Mahmut Barbaros, Seyit Akpancar


Investigating Pre-Service Teachers’ Self-Efficacy Related to Project-Based Learning Practices

   Fatma Mutlu, Pelin Ertekin


Adapting the Unit System for Third Year Architectural Design Studio

   Eray Bozkurt, Ebru Alakavuk


Abdurrahman Fevzi Efendi Mikyasu'l-Lisan Kıstasu'l-Beyan Adlı Eserinin Önsözü Üzerine Dilbilimsel Bir Değerlendirme

   Esra Karabacak


Okul Öncesi Dönem Çocukların Bazı Temel Motor Hareketlerinin İncelenmesi

   Mustafa Altınkök, Mert Kurnaz, Alperen Akbulut, Atike Yılmaz,Yeliz Kahraman, Buket Şeran, Yunus Kayacı


Research of the Efficacy of Two Different Teaching Methods Used in Psychomotor Skills Teaching in Nursing Students

   Esra Akın Korhan, Derya Uzelli Yılmaz, Duygu Yıldırım, Simge Şimşek, Ayşe Akbıyık, Burcu Ceylan, Yasemin Tokem


Ergenlerde, Dünyaya Ait Varsayımlar, Kişisel Yüklemlemeler ve Toplumsal Cinsiyet Rollerinin İncelenmesi

   Meral (Sert) Ağır


Serbest Zamanda Sıkılma Algısı, Yalnızlık ve Sosyal Medya Bağımlılığı Arasındaki İlişki

   Cihan Ayhan, Hande Baba Kaya, İlimdar Yalçın, Gizem Karakaş


Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Masallara İlişkin Görüşleri: KKTC Örneği

   Selma Korkmaz


Improving The Physical Education and Sport Faculty Students’ Speed Manifestation Indices By Means Of the Practical Activities from the First Year of Study Curriculum – Bachelor’s Degree Studies

   Iconomescu Teodora-Mihaela, Mocanu George-Danut, Talaghir Laurentiu-Gabriel


Different Aspects of Function in Pre-service Mathematics Teachers’ Function Lesson Plans

   Hatice Akkoç, Seyfettin Alan, Hande Gülbağcı-Dede


Ustun Yetenekli Ogrencilerin Yaratici Yazarlik Duzeylerinin Incelenmesi

   Musa Polat, Omer Erdimez, Bahadir Ozcan, Hakki Kontas


Spor Yapma Durumu Ve Spor Yapma Süresine Göre Yalnızlık, Mobil Telefon, İnternet Ve Oyun Bağımlılığının İncelenmesi

   N.Şeyma Şar, Mustafa Koç, Fikret Soyer


Türkiye'de Eğitim Alanındaki Sözlü Tarihe İlişkin Çalışmaların İncelenmesi

   Hülya Çelik, Emrah Cabul, Halil Karadeniz


Development of Inquiry-based Learning Activities related to Electricity for 7th Grade Students

   Ayfer Mutlu, Burçin Acar Şeşen


Yüzme Sporuna Devam Eden Hafif Zihinsel Engelli Bireylerin Yaşam Becerilerindeki Değişikliklerin Değerlendirilmesi

   Mehmet Ilkım, Mehmet Özdemir, Halil Tanır


Spor Bilimleri Öğrencilerinin Zihinsel Engelli Çocuklara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

   İbrahim Şahin, Tuncay Öcal, Rıfat Demir, Haluk Süel


Determining The Learning Preferences of the Students of the Faculty of Health Sciences

   S.Yaprak Cetin, Suat Erel


Pre-Service Science Teachers’ Familiarity and Usage of Information and Communication Technologies

   Sevda Küçük, Cansel Kadıoğlu Akbulut, Ayla Çetin Dindar, Burçin Acar Şeşen


Yeşil Öğrenci Projesi’nde Yer Alan Ekorekreasyon Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

   Beyza Merve Akgül, Tebessüm Ayyıldız Durhan, Çağrı Arı, Suat Karaküçük


Matematik Öğretmen Adayları İle Bilimin Doğası Etkinlik Örneği: Yeni Toplum Etkinliği

   Meryem Görecek Baybars, Emine Çil


Problem Types of Fractions in Mathematics Textbooks of Turkey, Australia and Singapore

   İbrahim Kepceoğlu, Fadime Ulusoy, Lutfi İncikabı


Örgüt Kültürünün Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi

   Edip Örücü, Sibel Özafşarlıoğlu Sakallı, Mihriban Karta


Okul Müdürlerinin Görüşlerine Göre Okul Öncesi Eğitiminde STEM/FeTeMM Yaklaşımı (Manisa İli Örneği)

   Sezen Tofur, Yusuf Gökkaya


Spor Yapan ve Yapmayan İşitme Engelli Bireylerin Benlik Saygılar Düzeylerinin İncelenmesi

   İbrahim Dalbudak, Fikret Ramazanoğlu, Serkan Necati Metin, Şıh Mehmet Yiğit, Mihriay Musa


Prospective Chemistry Teachers’ Cognitive Structures about the Concept of Globalization

   Şenol Şen, Sinem Dinçol Özgür, Senar Temel


Lise Öğrencilerinin Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Sosyal Kabul Düzeyleri

   Tahsin Fırat, İlhan Koyuncu


Dikkat Etme Becerisinin Video Analizleri Aracılığıyla İncelenmesi: Kıdemli Bir Matematik Öğretmeni Durumu

   E. Selcen Yakıcı-Topbaş, Fatma Nur Aktaş, Ziya Argün


Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

   Ayşe Demir, Bahar Odabaş Özgür, Kürşad Sertbaş


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanlarının Duygusal Zekâ Düzeyleri ve Mobbing Düzeyleri İlişkisinin İncelenmesi

   Yusuf Soylu, Tuncay Öcal, Fikret Ramazanoğlu, İbrahim Şahin


Matematik Öğretmen Adaylarının Tasarladıkları Materyallerle Matematik Dersi Öğretim Programında Yer Alan Değerlerin İlişkilendirilmesi

   Özgür Şen, Dilşat Peker Ünal


Electromagnetism with Physics Toys

   Elif İnce, Hilal Çağap, Senem Temur, Yavuz Acar


Physics Toys Effects on Self-Learning Skills of Preservice Science Teachers

   Hilal Çağap, Senem Temur, Yavuz Acar, Elif İnce


Fennema-Sherman Matematik Tutum Ölçeğinin Güven, Etkili Motivasyon ve Yararlılık Boyutlarının Türk Kültürüne Uyarlanması: Ortaokul Öğrencileri için Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

   Ercan Masal, Mithat Takunyacı, Kübra Erden


Sistematik Yaratıcı Problem Çözmenin 7. Sınıf Öğrencileri Tarafından Kullanılmasının İncelenmesi

   Nilüfer Demirci Sayğı, Fatma Şahin


Tıp Öğrencilerinin Tıpta Bilimsel Okuryazarlık Hakkındaki Bilgi Düzeyleri

   Filiz Bilir, Cemil Bilir, Gamze Güney Eskiler, Ramazan Akdemir


Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayarda Oyun Oynama Alışkanlıkları ve Bilgisayar Oyun Tercihlerinin İncelenmesi: Sakarya Üniversitesi Örneği

   Murat Topal, Furkan Aydın


Geometrik Şekillerin Bazı Yüzdeliklerini Göstermede Kullanılan Stratejiler: 7. Sınıflar Örneği

   Emrullah Erdem, Burçin Gökkurt Özdemir, Yasin Soylu


Loneliness, Mindfulness, Daily Online Social Networking Time and Duration of Romantic Relationship with Regard to Problematic Internet Use

   Ayşe Ulu Yalçınkaya, Mustafa Alperen Kurşuncu, Ayhan Demir, Ayçin Demir


Fen Bilgisi Öğrencilerinin Akıl Yürütme Sorularını Çözme Becerilerinin İncelenmesi

   Nisa Yenikalaycı, Zeynep Aksan, Dilek Çelikler


Pre-service Science Teachers’ Skills on Problem/Issue Analysis in Environmental Education

   Sinem Demirci, Gaye Teksöz


Study Regarding the Use of Gymnastics - Related Alternative Methods During the Physical Education Class

   Laurentiu-Gabriel Talaghir, Leonard Stoica, Yucel Ocak


Fen Bilimleri Konularının Günlük Hayattaki Yeri Dersinin Öğretmen Adaylarının Kavram ile Bağlam İlişkisini Oluşturabilmeleri Üzerine Etkisi

   Arzu Kirman Bilgin, Nesli Kala


Analysis of Elementary School Teachers’ Opinions Regarding the Integration Process of Refugee Students into the Educational Processes in Turkey

   Melike Özyurt, Bilge Kuşdemir Kayıran, Şükran Tüfekçi


Normal Gelişim Gösteren Çocukların Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocuklarla Rekreatif Etkinlikler Aracılığı ile Kaynaştırılması Sonucunda Oluşan Bakış Açısının İncelenmesi

   Melike Patlar, Betül Bayazıt, Selami Uçar, Umut Dolu, Okan Serhat Tuncil


University Students in Southwestern Spain Digital Competences

   Olga Moreno-Fernández, Pilar Moreno-Crespo, Coral I. Hunt-Gómez


Öğretmen Adaylarının Değişime Hazır Olma Durumları İle Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri

   Duygu Gür Erdoğan, Demet Zafer Güneş, Özlem Canan Güngören


Is Happiness Priceless? Valuing Happiness Can Lead to Unhappiness

   İbrahim Demirci, Halil Ekşi, Füsun Ekşi


Exploring Learning Styles: Implications for Management Training

   Kevin B. Jones, Mesut Akdere


An Analysis of University Students Who Are Smokers According to Their Levels of Addiction

   Cem Gerçek


The Relationships Between Pre-Service Teachers' Epistemological Beliefs and Types of Multiple Intelligence

   Mustafa Gok, Metin Sardag, Mustafa Tuysuz, Alper Durukan


Madde ve Isı Ünitesi’nin Öğretiminde Kullanılan Eğitsel Oyunların Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi

   Gurbet Yeliz Turan, Ayşe Nesibe Köklükaya, Ezgi Güven Yıldırım


E-STEM Eğitiminin Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Yaşam Becerilerine Yansımaları: Nitel Bir Araştırma

   İsa DEVECİ


Lise Öğrencilerinin Potansiyel Enerji Kavramına Yönelik Bilişsel Yapılarının Araştırılması

   Erdem Tavukçuoğlu, Özgür Özcan


Adaptation of Global Scientific Literacy Questionnaire in Turkish Context: Findings of Pilot Study

   Mehmet Şen, Semra Sungur, Ceren Öztekin


The Effect of Collective Efficacy on Group Performance regarding Preparing Science Lesson Plans

   Volkan Atasoy, Jale Cakiroglu


Anne Babaların Tutumları ile Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Duygu Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

   Zarife Seçer, Nihan Karabulut


Provide Comprehensive Revision Model in Educational Curriculum of Universities of Iran (In Line with The Fundamental Review of the Islamic Republic of Iran Humanities Curriculum)

   Khodadad Mazdai, Mahdi Jafari


Review of Science Process Skills Questionnaires in Dissertations: A case of Turkey

   Okan Sıbıç, Burçin Acar Şeşen, Fatma Gülay Kırbaşlar


Eğitim Kurumlarında Görülen Toplumsal Cinsiyet Konusunun Farklı Kuramlar Açısından Değerlendirilmesi

   Mustafa Güçlü, Burak Yiğit


Announcements

ERPA 2018-SHS Web of Conferences Issue

Dear Colleague,

It is with great pleasure to inform you that selected full texts presented in ERPA 2018 have been published in SHS Web of Conferences. 

ERPA 2018 SHS Issue

 

Date of Announcement:   2018-08-16


e-Book of Proceedings

Dear Colleague,

It is with great pleasure to inform you that ERPA International Congresses on Education 2018 e-Book of Proceedings has been published in the website. Please click the link provided below.

 

ERPA 2018 e-Book of Proceedings

Date of Announcement:   2018-10-18


SHS Web of Conferences-License Agreement

Dear ERPA 2018 Participants,

We request correspondent author who requested publication in SHS Web of Conferences, to fill and sign license agreement, which you can download below, till August 01, 2018 and send it to erpacongress@gmail.com as an e-mail.

License Agreement

Date of Announcement:   2018-07-30


Publication Choice

Dear ERPA 2018 participants,

Please send your full text(s) through e-mail to erpacongress@gmail.com

Please do not forget to indicate your choice of publication.

Below we have provided the templates.

Sincerely yours

Organizing committee

 

Date of Announcement:   2018-07-17


ERPA 2018 Book of Abstracts

Date of Announcement:   2018-10-18


New Template For Single Oral Presentation

For Single Oral Presentation template please click here.

Date of Announcement:   2018-06-20


Web of Science Issue Inclusion

Dear participants,

It is a pleasure to share with you that our SHS 2017 issue is indexed by Web of Science. Previous issues (ERPA 2014, ERPA 2015, ERPA 2016) was also indexed by Web of Science.

Yours Sincerely,

ERPA Organizing Committee

 

Date of Announcement:   2018-03-20


ERPA 2018 Welcome Message

Dear Colleagues,

It is with immense pleasure that I welcome you to the ERPA International Congresses on Education 2018 to be held in İstanbul from 28 June to 1 July 2018. İstanbul University is proud to host the ERPA International Congresses on Education 2018. The history of the İstanbul University, one of the longest established brands of Turkey, dating back to 1453, is also the history of the academic education and development in Turkey. İstanbul is a famous, historical and enjoyable city with the unique natural beauties. İstanbul brings together the East and the West, the past and the future and I hope the ERPA International Congresses on Education 2018 will serve to meet a variety of ideas to be discussed.

I look forward to meeting you in İstanbul, where the continents and cultures meet.

With kind regards,

Assoc. Prof. Dr. Fikret SOYER

General Coordinator of ERPA International Congresses on Education 2018

Date of Announcement:   2017-09-25


Yandex.Metrica